Egied Simons

Utrecht seen from below (1990)

Utrecht seen from below
Utrecht seen from below
Utrecht seen from below
Utrecht seen from below
Utrecht seen from below
Utrecht seen from below
Utrecht seen from below - detail
Utrecht seen from below - detail

10 x 6 m

In the centre of Utrecht, streetcorners have been photographed in a vertically upward direction. Put together in their original situation of interdependent relations, they form a reconstruction of the city plan. The city is, as it were, held against the light.

 

Locatie: het gebied tussen Steenweg en Oude Gracht

Egied Simons ziet een stad als twee ruimtelijke stelsels: volumes, gevormd door de bebouwing, en open ruimte, uitgespaard en begrensd door diezelfde bebouwing. In zijn project voor Utrecht probeert Simons uitdrukking te geven aan die ervaring. Op 18 straathoeken nam hij foto's omhoog van de gevelbeëindiging van de daar gelegen hoekpanden. Door die foto's onderling juist te ordenen, met lijnen en straatnamen als houvast, is een plattegrond van het gebied te reconstrueren. Een tweede ontwerp omvat een staalconstructie die de plattegrond van het gebied omhoog tilt. Lopend door een straat krijgt men zo het overzicht dat normaal alleen een kaart van het gebied kan geven

Related publications