Egied Simons

Installation LF_VBF II (2010)

6 x 8 meter

Liquid Files

De serie “Liquid Files” bestaat uit “live projecties” van biologisch materiaal. Dit materiaal (of sporen ervan) wordt tussen glas geplaatst in diaraampjes (“containers” van 24x36x1 mm, 36x36x1 mm en 60x60x1 mm). Hiervoor heeft Egied Simons speciale technieken ontwikkeld. De inhoud wordt via diaprojectoren afgebeeld op een witte muur of doek en met een oneindige resolutie komen structuren en processen “real time” tot leven.

Het materiaal waarmee hij werkt komt meestal uit de directe omgeving en bestaat uit spinnenwebben, voedingsmiddelen, lichaamssappen, onderdelen uit de biobak, stuifmeel, vissenschubben etc. De door de diaraampjes begrensde ruimten beschouwt hij als “sanctuaries” waarbinnen gebeurtenissen zich afspelen. Microscopische details worden zichtbaar maar het grotere geheel is altijd nog herkenbaar.

De projectoren werken met hun licht en warmte als een activator. Het leven bestaat uit organismen en processen en zelfs maanden later komen sommige dia’s opnieuw tot leven: uitgekomen eitjes, ingevangen vliegjes, schimmelprocessen, uitzwetend vocht, etc. Soms banen organismen zich een weg en vormen tussen de glasplaatjes van de diaraampjes gangenstelsels die zich tonen als labyrint.

De projecties vormen landschappen: lagen spinnenweb vormen coulissen binnen de gegeven ruimte, gebeurtenissen worden er letterlijk in gevangen. Vele aspecten van de teken- en schilderkunst zijn in deze geprojecteerde landschappen van de “onder- en de bovenwereld” terug te vinden, al dan niet als “stills”.

Behalve met diaprojectoren werkt hij met overheadprojectoren waarbij processen worden gecomponeerd, geregisseerd en belicht. Hierbij spelen dagelijkse producten als gelatines, bier, alcohol, zeep, olie, azijn, etc. een rol. De tijdsduur waarbinnen deze processen plaatsvinden varieert van enkele minuten tot uren. Scherpte en onscherpte, verkleuringen, verzadigingen die zich voordoen bij processen bepalen mede het beeld.

Related publications