Egied Simons

Green Deal (2021)

15 x 1,5m

Wat Egied Simons nodig had om zijn levende kunstwerk te kunnen maken, lijkt zo eenvoudig. Te weten: vruchtbare aarde, mals gras, zaad en wind. Zijn plan om op Akerendam een V-vorm in een grasveld te creëren testte hij verschillende malen uit door proefveldjes te zaaien. Als een ervaren tuinder stuurde hij het proces. Die V-vorm die hij schiep, kun je zien als een omgekeerde sokkel. Het verse gras groeit in de V-vorm of groef en wordt omlijst door de kale aangesneden aarde. Dit gras ontspringt aan het ritme van de maaibeurten van het gazon rondom. Zijn V-vorm is te vergelijken met een vallei waarin het laagste deel doorgaans het meest vruchtbaar is, maar ook het meest kwetsbaar. Alles komt op dat diepste punt samen. Zo ook op het grasveldje op Akerendam waaruit de grashalmen tot boven het maaiveld rijzen. Zijn wuivende lint van gras zal tijdens de expositie gewoon doorgroeien. In die tijdspanne zal Egied het bewaken en beschermen tegen de elementen, tegen overstromingen, muizen en slakken en verwijst hij op lichtvoetige wijze naar de klimaatcrisis.

Related publications