Kunst in de openbare ruimte - politiebureau Overbosch (Art in public space - Police station Overbosch)

Leo Delfgaauw (1993)
Stroom - Haags Centrum voor Beeldende Kunst, The Hague

Alarmerend of uitnodigend? Sinds Egied Simons bij de ingang van het politiebureau Overbosch aan de Vlaskamp een kunstwerk met rode verlichting heeft gerealiseerd, verschillen de meningen over het aanzien, de toegankelijkheid, representativiteit en herkenbaarheid van het bureau. Het flikkerende rode licht aan weerszijden van de entree wordt door de een geassocieerd met waarschuwingssignalen en door de ander met het rosse nachtleven. Misschien dat juist in deze meerduidigheid het kunstwerk geslaagd genoemd kan worden; de politie in de grote stad heeft immers dagelijks met een uiterst gevarieerde problematiek te maken en wil zich ook graag als een dynamisch bedrijf afficheren.
Egied Simons heeft met zijn werk al vaker getoond zowel in ruimtelijke als in sociale structuren geïnteresseerd te zijn. Met zijn foto's, sculpturen, installaties en projecten tracht hij uitdrukking te geven aan de stedelijke ruimte en activiteit zoals die bepaald zijn door bebouwing, verkeer, werk, beweging en gedrag. Hij probeert de goeddeels onzichtbare structuren uit onze dagelijkse omgeving zichtbaar te maken door ze af te bakenen, te concentreren en visueel te vertalen.
Bij de opdracht voor het politiebureau Overbosch is Simons uitgegaan van de continue en gevarieerde werkzaamheden van de Haagse Politie. Het duidelijkst komt dit tot uitdrukking in de stortvloed van mededelingen en oproepen op de golflengte van de politieradio maar juist ook bij relatieve stilte gaat het politiewerk onopgemerkt door. Egied Simons heeft deze interne politie-bedrijvigheid aan de buitenkant van het politiebureau zichtbaar gemaakt door twee rode verlichtingskolommen naast de ingang als seismografen te laten reageren op de frequentie en de intensiteit van het radiogeluid. Bij veel radioboodschappen slaat de rode verlichting uit tot aan het dak en bij stilte blijft de verlichting laag. Via een kleine onopvallende luidspreker is het radiogeluid tevens op het trottoir voor het bureau hoorbaar. Door het kunstwerk van Egied Simons wordt voor de buitenstaander het politiebureau niet alleen als gebouw herkenbaar maar wordt het tegelijk als centrum van geconcentreerde activiteit en dienstdoend gezag gemarkeerd.