Lichtsignalen bij politiebureau Vlaskamp (Light signals at police station Vlaskamp)

Gemeente Den Haag (1993)
Staff Magazine The Hague Council

Kunstenaar Egied Simons heeft aan het politiebureau Vlaskamp in Mariahoeve twee kolommen laten bevestigen waarin een rood licht opflikkert. De lampen reageren op de politieradio: hoe meer radioverkeer hoe groter het deel van de kolom dat rood oplicht. Bij intensief contact tussen bureau en politieauto's zijn beide kolommen tot aan het dak hel rood verlicht. Aan het trottoir staat een paal met een luidspreker die de politieradio laat horen. De lichtgevende kolommen zijn een buitenthermometer waarop de onrust in deze ogenschijnlijk zo rustige wijk valt af te lezen. Het zijn signalen van het kleine en grote leed in een keurige Haagse wijk.