Muizen spelen de hoofdrol in show met publiek (Mice playing the leading roles in a show with an audience)

Canis Zijlmans (2006)
Algemeen Dagblad, 22 July

Rotterdam "Ze zitten er maar een half uurtje in," zegt beeldend kunstenaar Egied Simons op voorhand om dierenbeschermers gerust te stellen. "Ik geloof dat de muizen het wel leuk vinden in die doorzichtige bollen, want in de laboratoria stappen ze ook graag in die molentjes."
Simons sluit op 3 augustus om 20.30 uur tijdens de laatste MultiAvond van dit seizoen in TENT. in de 'Witte de With' tijdens zijn performance 'Intelligent Design' drie muizen op in plastic bollen, die door een couveuse bewegen als de beestjes lopen.
"Is de schepping het ontwerp van een intelligentie, van God? Of liggen gewoon eeuwig durende schei- en natuurkundige processen ten grondslag aan de oorsprong der soorten" vraagt Simons zich met velen af. De muizen zal het een worst wezen, maar spelen toch de hoofdrol in de uitvoering met publiek.
Simons: "De gevoelens zijn heel verschillend. De bol is een perfect ontwerp en zelfs de witte laboratoriummuis met zijn rode oogjes is als proefdier door de mens geschapen. De maakbaarheid der dingen is een relatief begrip. De proefopstelling roept verbijstering op, zonder dat er direct van verontwaardiging sprake is."
Vlakbij de 'muizenissen' heeft de beeldend kunstenaar op de tentoonstelling een andere wonderbaarlijke couveuse met 'leven' neergezet. Die herkent de toeschouwer op het eerste gezicht niet als kunstwerk. In de steriele kweekbak draait langzaam een plastic transparante speelgoedbol voor dieren rond, die geheel is gevuld met veren. De installatie 'Origin of Species' maakt een zacht tikkend geluid, doordat de bol de glazen couveuserand zachtjes schampt. Dit bijna mystieke uithangbord voor de kip-of-het-ei-discussie raakt ook de filosofische vraagstellingen, waarmee de 47-jarige Rotterdammer worstelt.

Ook veel kunstwerken in de expositie van Lars Ejlskov in de gymzaal vlakbij zijn moeilijk als zodanig te herkennen. Wat te denken van een op een sokkel geplaatste pallet of een foto van een schuurtje, waar je zo aan voorbij zou lopen. Zijn 'Silent Works' komen uit de stedelijke randgebieden, waar de functie van voorwerpen altijd belangrijker is dan vorm, waar de anonieme voorstadswijken overgaan in niemandsland, waar zwervers hutten bouwen van afgedankte huisraad en materialen, die worden 'gejut' aan de randen van verlaten bedrijfsterreinen.
Uit die context getrokken op een sokkel geplaatst of op prent vastgelegd roepen Ejlskovs beelden gevoelens op van stilte, verlating en vereenzaming. De getoonde sculptuur draagt onomwonden de sporen van zijn fascinatie voor afgelegen gebieden. Geplaatst tussen de witte muren van een tentoonstellingsruimte is de verwijzing naar de oorspronkelijke context een die slechts tot gissen leidt.
Beide opstellingen zijn tot en met 20 augustus te zien in TENT. in de Witte de Withstraat.