Beeldende kunst van nu uit Rijnmond (Contemporary visual art from the Rijnmond area)

Bertus Schmidt (1985)
Het Vrije Volk, 27 November

Jury Herfstsalon liet niet met zich spotten.

ROTTERDAM - De Rotterdamse kunstenaars Rien Bout en Hans Verwey zijn de winnaars van de hoofdprijs van de splinternieuwe Herfstsalon 1985. Bout met krachtige en evenwichtige schilderijen in donkerblauw van een bassin en Hans Verwey met heel blonde doeken van strandtaferelen. Zij moeten de prijs, f. 15.000 delen. Een aanmoedigingsprijs ging naar de fotograaf Egied Simons.

De salon bestemd voor hedendaagse beeldende kunst in het Rijnmond-gebied, wordt gehouden in Rotterdams voormalige Gemeentebibliotheek aan de Nieuwe Markt, een gebouw dat is gedoodverfd als het toekomstige Architectuurmuseum. Of de salon een jaarlijks weerkerende traditie wordt staat te bezien. De Salon van de Maassteden ging er aan vooraf en is al enkele jaren ter ziele, ten offer gevallen aan de bezuinigingswoede. Zoiets tast wel de hoop aan op een nieuwe jaarlijkse gebeurtenis. Maar wie weet gaan zich bij de autoriteiten de spijtoptanten roeren.
In hoeverre de kunstenaars met de salon tevreden zijn, valt eveneens te bezien. Bijna vijfhonderd zonden werk in, maar na twee strenge selecties bleek dat nog geen zestig kunstenaars waren uitverkoren te exposeren. De jury heeft niet met zich laten spotten. De leden waren, heel verstandig, met uitzondering van Hans Paalman, directeur van het Schiedamse Stedelijk, niet of nauwelijks ingewijden in de Rottterdamse beeldende-kunst-wereld. Er kon derhalve moeilijk worden beweerd dat ze bevooroordeeld waren.

Hedendaags
Een richtlijn hanteerden ze wel. Zij keken naar hedendaagse kunst, d.w.z. naar de moderne kunst, naar kunst waarvoor de vooruitstrevende generaties van onze tijd tekenen. Dat lijkt me ook volkomen aanvaardbaar. Wat nu aan werken wordt getoond is in het algemeen een konsekwente afspiegeling van wat onze kunstenaars beweegt.
De jury heeft dan ook gekozen voor een tentoonstelling waarop ontwikkelingen, kwaliteit en samenhang zichtbaar worden en niet voor een 'ouderwetse' salon, waar zoveel mogelijk werk van zoveel mogelijk kunstenaars aan zoveel mogelijk mensen wordt getoond. Het ging er ook om een keuze te maken die van landelijk niveau is en daarbij representatief voor de kunst uit Rotterdam en Rijnmond.

Snel
Die kunst loopt als bekend parallel met wat nationaal en internationaal aan bod komt. Er is figuratieve kunst, natuurlijk, maar er zijn nog veel meer mengvormen van figuratief en abstract, veelal vaag en onbestemd, zelden concreet. Wat mij opviel is hoe snel de beeldende kunst verandert, hoe in nog geen vijf jaren een modeverschijnsel als 'nieuwe wilden' praktisch overwonnen blijkt, hoe er wordt gezocht naar een nieuwe inbreng. Bepaalde trends blijven zichtbaar. In Berlijn kondigt zich al een terugkerende non-figuratie aan. Nog even en die zal hier ook zijn. Het zoeken is vaak tasten en er zijn tal van voorbeelden dat die pogingen niet altijd zoden aan de dijk zetten. Verheugend is dat de deelnemende kunstenaars van alle leeftijden zijn.

Tekeningen
Eigenlijk vond ik de zaal met tekeningen het treffendst. De fotografie viel me een beetje tegen. Van de schilders staan Bout en Verwey onmiskenbaar aan de top. Bout bereikte een tijd terug, na een verblijf in Mexico, een doorbraak die zijn werk zeer ten goede is gekomen. Verwey is al vele jaren een persoonlijkheid met een heel eigen belevingswereld. Als Rotterdammer schijnt het moeilijk te zijn om buiten de gemeentegrenzen belangstelling te krijgen.

Tot 22 december.