Ceiling plans / Collages (1992)

The Ceiling of the system of chalk mine galleries in the Pietersberg, Limburg, The Netherlands, project Berg Beeld (Mountain Vision), 1990
The Ceiling of the system of chalk mine galleries in the Pietersberg, Limburg, The Netherlands, project Berg Beeld (Mountain Vision), 1990
detail Ceiling plan chalk mine galleries, Maastricht the Netherlands, 1990
detail Ceiling plan chalk mine galleries, Maastricht the Netherlands, 1990


Bilderdijkstraat 23-B Rotterdam
Bilderdijkstraat 23-B Rotterdam
Bilderdijkstraat 23-B Rotterdam, 200 x 125 cm, Collection Claus and Kaan Architects
Bilderdijkstraat 23-B Rotterdam, 200 x 125 cm, Collection Claus and Kaan Architects


Buitenhoftraat 48B
Buitenhoftraat 48B
Ceiling Josephstraat 143 (1989), 205 x 125 cm
Ceiling Josephstraat 143 (1989), 205 x 125 cm
Two parts, each 135 x 145 cm Photographs of the floor and the ceiling of a room were put next to each other. The walls were cut out. The light on the floor and the ceiling tells you about its surroundings.  Collection Claus en Kaan Architects.
Two parts, each 135 x 145 cm Photographs of the floor and the ceiling of a room were put next to each other. The walls were cut out. The light on the floor and the ceiling tells you about its surroundings. Collection Claus en Kaan Architects.
Floor-ceiling (1989), , Gallery Perspektief, Rotterdam
Floor-ceiling (1989), , Gallery Perspektief, Rotterdam
Brussels block (1989), 205 x 125 cm
Brussels block (1989), 205 x 125 cm
Brussels block (1989), Gallery Perspektief, Rotterdam
Brussels block (1989), Gallery Perspektief, Rotterdam


Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag

De werken zijn in de periode 1988 - 1990 ontstaan. Ze bestaan voornamelijk uit geknipte contactprints die de basis vormden voor grotere collages. Het zijn studies naar ruimtelijke beleving, pogingen om ruimtelijke situaties in kaart te brengen, reconstructies van plattegronden, straten, huizenblokken en plafonds. Combinaties van standpunten waarbij de perspectivische vertekening een rol speelt in het uiteindelijke beeld.
 
Door alle plafonds van een huis te fotograferen met eenzelfde diafragma en met eenzelfde sluitertijd, en door de afzonderlijke foto’s samen te voegen ontstond de spiegelbeeldige plattegrond van het huis. Perspectivische vertekening werd uitgesloten door alleen het vlak van de plafonds te gebruiken. Aan de lichtval door ramen en deuren is op de plafonds af te lezen hoe afzonderlijke ruimtes onderling met elkaar en met buiten zijn verbonden. Op deze wijze wordt de lichtstructuur van het huis blootgelegd. Niet toegankelijke delen worden door andere ruimtes omsloten en op die manier gemarkeerd. Scheuren in het plafond en details als vingerafdrukken in piepschuimtegels, schroeven en spijkers voorzien de witte vlakken van tekens van leven.

Related publications