Disruption – Remapping Nature

Tilburg
24.06 - 24.09 2017

De hernieuwde belangstelling vanuit de kunst voor de natuur is opmerkelijk te noemen maar komt niet onverwachts. Deze kan verklaard worden vanuit een herbezinning op onze ethische waarden. Het besef dat de aarde niet onuitputtelijk is wordt steeds groter.

Disruption – Remapping Nature focust op een aantal Europese kunstenaars, die hun licht laten schijnen op de wijze waarop de hedendaagse mens de natuur waarneemt, definieert en er zich toe verhoudt. De uitdaging in Disruption is vooral gelegen in het presenteren van deze reflecties in de context van De Oude Warande. Waar houdt het begrip natuur op en begint de notie cultuur?

Deelnemende kunstenaars:

Lionel Estève (FR) - Sven Fritz (NL) - Paul Geelen (NL) - Jasper Griepink (NL) - Henrik Håkansson(SU) - Antti Laitinen (FI) - Zeger Reyers (NL) - Martin Schwenk (DE) - Egied Simons (NL) - Maarten Vanden Eynde (BE)

Disruption - Remapping Nature opent op zaterdag 24 juni as. om 15.00 uur.

De opening wordt verricht door Marcelle Hendrickx, Wethouder Cultuur van Tilburg.

Lokatie: Park de Oude Warande Tilburg

www.lustwarande.org

Disruption – Remapping Nature
24 June – 24 September
 
Participating artists:
 
Lionel Estève (FR)
Sven Fritz (NL)
Paul Geelen (NL)
Jasper Griepink (NL)
Henrik Håkansson (SU)
Antti Laitinen (FI)
Zeger Reyers (NL)
Martin Schwenk (DE)
Egied Simons (NL)
Maarten Vanden Eynde (BE)


The renewed interest in art and nature the last few years has been remarkable, but does not come as a surprise. It concerns a holding position, a reconsideration of our ethical values, based on the realization that our earth’s resources are not inexhaustible.
 
Disruption – Remapping Nature will focus on a number of European artists, who each shed their light on how people today perceive, define and relate to nature. The main challenge of Disruption will lie in presenting these reflections on art and nature in the context of De Oude Warande. Where does the concept of nature end and begins the notion of culture?