VS - de Vrije Schuur (VS - the Free Shed)

de Vrije Schuur, Rotterdam
6 - 7 November 2004

UITNODIGING U bent op zaterdag 6 en zondag 7 november 2004, van 12.00 - 18.00 uur van harte welkom op 'VS', de eerste tentoonstelling van kunstruimte de Vrije Schuur. DE VRIJE SCHUUR? U leest het goed! Rotterdam is een kunstruimte rijker. De Vrije Schuur is te bereiken via een woning aan de Bloklandstraat 151a, tevens huisadres van oprichter Arnold Schalks. De kunstruimte bevindt zich in de achtertuin en beschikt over 17 m2 wandoppervlak. Kernwoord voor de activiteiten van de Vrije Schuur is kleinschaligheid. Zowel aan de omvang van het te presenteren werk als aan het bezoekersaantal van de presentaties zullen grenzen worden gesteld. Een beleidskeuze, die niet alleen is ingegeven door de ruimtelijke beperkingen van de locatie, maar tevens één die voortkomt uit de overtuiging dat kleinschaligheid de persoonlijke beleving van de evenementen versterkt. 'VS' DE EERSTE TENTOONSTELLING Als alles volgens plan verloopt, zullen de Amerikanen op 2 november aanstaande een nieuwe president kiezen. Toeval of niet, het uitgangspunt voor het eerste evenement in de Vrije Schuur zijn diens initialen: 'VS'. Drieëndertig kunstenaars uit binnen- en buitenland hebben deze medeklinkercombinatie op geheel eigen wijze geïnterpreteerd en vormgegeven. 'VS' is een groepstentoonstelling die als staalkaart dient van het toekomstige Vrije Schuur aanbod. Er worden installaties, objecten, videowerk, verbaal-, vocaal- en twee dimensionaal werk gepresenteerd van onder meer:

Geerten ten Bosch Yvette Poorter (CAN)
Mia van der Burg & Pim van Halem David Prins
Martyn Chalk (UK) Harriët van Reek
Paul Collinson (UK) Ron Rocco (VS)
Andre Dekker Jozef van Rossum
Duo Tuin Cora Schmeiser (D)
Lizan Freijsen Carsten Schulz (D)
Maarten van Gent Mohamed Sheriff (VS)
Stefan Gro (D) Klaus Sievers (D)
Noud Heerkens Egied Simons
Joannes Hoes Henk Spronk
Lidy Jacobs Jip Vermond
Wim Konings Conny de Vugt
Anne Lorenz (D) & Barny Drabble (UK) Hans Wilschut
Jorge Macchi (ARG) Barbara Witteveen
Erwin Nederhoff

DOCUMENTATIE De activiteiten van de Vrije Schuur zullen worden gedocumenteerd en vorm krijgen in een pdf.document. Als u zich op deze digitale catalogus wilt abonneren kunt u zich met een e-mail aanmelden. U stuurt een bericht met het onderwerp JA! aan: de.vs AT planet DOT nl Als u in het vervolg verschoond wilt blijven van informatie over de Vrije Schuur, stuurt u een e-mail met het onderwerp NEE! aan: de.vs AT planet DOT nl Aanvullende informatie is beschikbaar op het internet: home.wxs.nl/~arnosch onder de Nieuws-knop of telefonisch te verkrijgen. Rotterdammers bellen tegen lokaal tarief met de VS: 477 94 75.