Denkbeelden over ruimte (Thoughts about Space)

Gallery Erasmus, Rotterdam
26 March - 24 April 1998

EGIED SIMONS 'DENKBEELDEN OVER RUIMTE' Bevindingen in kaart gebracht In het kader van de tentoonstellingenreeks Woorden in Beelden presenteert Galerie Erasmus het werk van de Rotterdamse kunstenaar Egied Simons. Egied Simons houdt zich met allerlei facetten van het begrip ruimte bezig. Startpunt voor zijn werk is vaak een bestaande voorstelling van de ruimte op het platte vlak, zoals we die bijvoorbeeld kennen van kadastrale kaarten en stadsplannen. Hij brengt bevindingen in kaart met andersoortige informatie. Dit biedt de kijker de mogelijkheid de ruimte anders te beleven. In de reeks Woorden in Beelden worden nu een aantal van deze werken getoond. Het denken over de verhouding tussen openbaar en privé is de aanzet geweest voor een aantal werken. In het werk Private marks / Public space krijgt alleen de particuliere ruimte massa. De openbare ruimte blijft zonder volume om de toegankelijkheid in beeld te brengen. Met woorden als bier, lamp, kado is seks is aangegeven wat men in die specifieke openbare ruimte kan vinden. In het werk Fractions of friction maakt hij het verschil tussen grondrecht en grondgebruik zichtbaar. Met behulp van twee over elkaar geschoven kaarten worden smalle stroken grond zichtbaar, waarvan het eigendomsrecht niet gelijk valt met het feitelijke gebruik ervan. In het werk Blind spots markeert hij de plekken op de kaart waar zich blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog bevinden. Op zo'n plek bolt bij Simons de kaart vervaarlijk op. Het lijkt alsof de zaak elk moment kan ontploffen. Door dit soort informatie ruimtelijk in kaart te brengen worden meer verborgen of niet goed gekende niveau's van informatie zichtbaar en daardoor kan de plek zelf anders beleefd worden. Een aantal van genoemde werken is gemaakt met de databank (optitheek) van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam. In het kader van het project Delocaties 02, De Fictionele Stad over de plaats van het woord in het beeld, zijn kunstenaars in de gelegenheid gesteld de digitale foto- en databank van Gemeentewerken te gebruiken (Centrum Beeldende Kunst 1996). In Samples 1 en 2 voegt Simons aan panoramafoto's van de optitheek tekstbalkjes toe. De ene keer benoemt hij in de tekstbalken aanwezige voorwerpen en mensen in de ruimte, zoals boom, kind, auto, brommer, paal. Een andere keer benoemt hij kleuren en elementen uit de ruimte, bijvoorbeeld zwart, wit, vlak en streep. In een ander werk worden aan zwart-wit foto's kleurbalken toegevoegd. Op deze manier voegt Simons ontbrekende informatie toe in zijn meest rudimentaire vorm, ook weer om een andere beleving mogelijk te maken. Naast de werken naar grafische voorstellingen van de ruimte werkt Simons soms met geluid om een belevingsniveau aan een bepaalde ruimte toe te voegen. Ook maakt hij drie-dimensionaal werk in de openbare ruimte. Ook dit soort werk is steeds een reflectie over de functie en indeling van de ruimte. Met minimale middelen scherpt Simons het bewustzijn over een specifieke plek. De woorden bij Simons benoemen vaak rechtstreeks de dingen in de beelden. De beelden zijn vaak bestaande voorstellingen die verschillende bewerkingen hebben ondergaan. Samen brengen de woorden en de dingen de abstracte voorstelling van de ruimte, zoals die van de kaart, terug tot menselijke proporties en verhoudingen. Het programma Woorden in Beelden komt tot stand in samenwerking met Cornée Jacobs, cultuurfilosoof.