Naked Eye Lights, Motel Mozaïek Rotterdam 2013 (2013)


Title installation: Naked Eye Lights Rotterdam
Dimensions: 35 x 18 m
Exhibition: Motel Mozaïek Rotterdam
Period: April 5th & 6th 2013
Location: Schouwburgplein, Pathé cinema

 

NAKED EYE LIGHTS

As a sculptor and photographer, Egied Simons (1958) is fascinated by the experience of space. This leads to sculptures and installations and sometimes to interventions in public space.

Naked Eye Lights: a projection of searching eyes by means of a moving lens which acts as an eye pupil. The eyeball consists of the interior of a spotlight and this functional space contemplates itself. Reflecting lamellae around the lamp form the iris of the eye. The installation shows the naked eye in all its beauty.

 

NAKED EYE LIGHTS

Als beeldhouwer en fotograaf is Egied Simons (1958) gefascineerd door de beleving van ruimte. Dit leidt tot sculpturen en installaties en soms tot interventies in de openbare ruimte. Vorig jaar stond Egied al op Motel Mozaique met het opvallende Cita Morgana Rotterdam, een bus die is omgebouwd tot donkere kamer met op het dak een grote lens gericht op de hemel.

Dit jaar komt zijn Naked Eye Lights naar Rotterdam: een projectie van zoekende ogen door middel van een bewegende lenzen die als pupillen fungeren. De oogbollen bestaan uit het binnenhuis van een spot en deze functionele ruimte bespiegelt zichzelf. Reflecterende lamellen om de lamp vormen de iris van het oog. De installatie toont het blote oog in al zijn schoonheid.

http://www.motelmozaique.nl/

http://www.egiedsimons.com/works/4/212/

 


(As sculptor and photographer, Egied Simons (1958) is fascinated by the experience of space. This leads to sculpturesand installations and sometimes to interventions in public space. Last year, Egied was present at Motel Mozaique with the fascinating Cita Morgana Rotterdam, a van transformed to a dark room, with at its roof a big lens aimed at the sky.

This year, his Naked Eye Lights will come to Rotterdam: a projection of searching eyes by means of a moving lens which acts an eye pupil. The eyeball consists of the interior of a spotlight and this functional space contemplates itself. Reflecting lamellae around the lamp form the iris of the eye. The installation shows the naked eye in all its beauty.)

Related publications